Kvalitets Dokumentation

Producenten anvender materialet anført på tegningen. Da der kan være andre typebetegnelser i Kina oplyser producenten data på det anvendte materiale, hvis typen afviger fra det specificerede. Som vist nedenfor kan certifikat fremsendes. Herudover foretages materiale test i indgangskontrollen.

Målbare specifikationskrav kan eventuel X-R registreres og medleveres hvis det specificeres. En forudsætning er kunden fremsender en tegning med form og positionstollerance på engelsk. Rummelige emner fordre 3D tegninger. Desuden sendes billeder af emnerne inden afsendelse.


Top
Tilbage