Handelsforhold

                                                                  Handelsforhold

Tilbud:

Tilbud er uden beregning.
Forudsætningen for at kunne afgive bindende tilbud er  en 100% dækkende teknisk dokumentation på engelsk, der kan overføres til APC Danmark på EDB fil format f.eks. PDF, 2D og eller 3D CAD tegning, Excel og eller Word.
Det er en klar fordel, hvis kunden har en prøve evt. til APC Danmark samt APC´s partner. Kunden sender i så fald
prøven med kurer til Producenten anvist af APC.

Produktion / Dokumentation:

Kunden bør levere en 100% fyldestgørende dokumentation på engelsk.
Kan kunden ikke skaffe denne, er der mulighed for at producenten mod betaling kan udarbejde de nødvendige tegninger.
Hertil kræves, kunden sender producenten en prøve der skal være kundens ejendom.
I forbindelse med en order vil det normalt være uden omkostninger.
Ellers vil noralt afregning være ca. 100 Kr / time af 1 dags varighed.

Plastproduktion:
- 3D tegning samt materialespecifikation.

Metalproduktion:
- 2D og/eller 3D Tegning evt. med form og positionstollerancer samt materialespecifikation.
  En materialespecifikation som Rustfast Stål er ikke tilstrækkelig, men bør uddybes som f.eks 
 minimum  AISI 304, 316 osv.

PCBA:
- Ved PCBA fordres et PCB layout (evt. Gerberfiler) og en BOM (Bill of materiale) påført type og fabrikat af komponenter.
- En model er ikke et must, men kan skabe større sikkerhed mod misforståelser.
- Herudover vil der normalt fordres en testspecifikation.

PCB:
- Ved PCB fordres et layout (evt. Gerberfiler.)
- Materialespecifikation samt specifikation af belægning.

Komponent og dokumentationsændringer efter tilbuddet kan medføre ny leveringstid og pris.

Kontakter til APC´s partner:

- Kunden kan efter forudgående aftale med APC føre en direkte TEKNISK dialog med APC´s partner.
  Dog kræves en 100% skriftlig rapportering med kopi til APC og partneren.

- For printplade PCB leverancer aftales det tekniske grundlag direkte med APC´s partner.

- Der accepteres ingen kommerciel kontakt mellem kunde og APC´s partner uden APC mellemværende.

Priser:

Tilbudspriserne er faste i en aftalt periode - normalt 1 år, ud fra en given kurs, så længe dokumentationen samt krav til levering ikke ændres.

Vareprøver:
APC´s partner kræver normalt et transportfirmas kontonummer for at sende en vareprøve.

Produktionsopstart:

Tilbuddet er normalt inklusiv udfaldsprøver der tilsendes kunden inden opstart af egentlig produktion.
Først efter kundens godkendelse startes egentlig produktion.

Kvalitet:

Se menu Kvalitet.

APC har bindende aftaler med producenterne om overholdelse af dokumentationskravene.

Af disse krav er nogle funktionskrav der SKAL overholdes med AQL 0,4.
Plandt dise krav er finish der skal specificeres.

For øvrige krav specificeres AQL 2,5

APC foretager kvalitetsaudit ude på fabrikkerne hvor APC's Auditskemaet gennemgås. Denne auditgennemgang
er baseret på ISO 9001 hvis producenten har en R&D afdeling ellers ISO 9002.  Audit se menu ISO 9001 Kvalitets Audit

Betaling:

Der må forudses forudbetaling af hele eller en del af beløbet indtil kunden er kendt af handelspartnerne.
For større kunder kan der forhandles 30 dage Netto efter 1. år. forudsat salgs og ordre betingelserne har været overholdt.

APC sender kunden en proforma Invoice på vegne af producenten.

Betaling sker direkte til producenten i Kina, med kopi af indbetalingen til APC der straks starter ordren efter
modtagelse af kopien. Herved imødegås en forsinkelse på 1 uge pga pengeoverførselstiden til Kina.

Der er altså ingen økonomisk mellemværende mellem kunde og APC. Denne betalingsmodel er baggrund for kunden ikke pålægges APC's danske omkostninger.

Told fra Asien.

Se menu Told.

Der er normalt ikke told på komponenter så længe det ikke er færdige produkter.

Transport - Fragt:

Se menuen Fragt

APC har en firmaaftale med et transportfirma der kan anvises. Ønskes det håndterer APC sammen med transportfirmaet forsendelsen fra producent til kunde.

Kopiering / Kvalitetssvigt:

Frygt for kopiering / kvalitetssvigt er ubegrundet da:
- APC Auditerer partneren, og dermed har et dybt kendskab til firmaet.
- APC kun anvender 100% rene underleverandører med ´inhouse´ produktion.
- APC har flere kunder hos samme partner. Et evt. svigt vil derfor hurtigt blive kendt af APC.
- APC anvender kun partnere med referencer, der ikke ville kunne fremvises, hvis kopiering fandt sted.
- Herudover er APC´s ofte mangeårige kendskab til partneren, en 100% sikkerhed.
- APC anvender næsten udelukkende firmaer med ISO 9001 / 9002 godkendelser.
- APC og Partneren er indstillet på at acceptere en NDA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

Begrænsninger:

- På partnerens vegne fordres normalt en selskabsform evt. ApS, AS eller lignende.
- Der er normalt ikke begrænsninger i ordrestørrelse, men den bør dog være af en størrelse så det er
  en økonomisk fordel for kunden at placere ordren i Kina. Se menu MOQ

Misligholdelse:

APC og APC´s partner har indgået kontrakt om at kunden ikke kan handle direkte med partneren.
Respekterer kunden ikke dette er der indgået aftale om at APC og partneren ophæver kundeforholdet.


Top
Tilbage