Kvalitet

Maskin fabrikken er kvalitetscertificeret iht ISO 9001. For at sikre  kvalitetsprocedurerne overholdes udfører vi kvalitets audit iht. ISO 9001 foreskrifter som er baseret på udfyldelse af skema Se Menu Kvalitetsaudit.

Her har vi meget fokus på opmålinger af producerede emner samt den løbende proceskontrol, hvor emnerne opmåles og sammenholdes med tegningskravene. Opmålingsrapporterne kan tilsendes kunden, hvis det ønskes.

Kvalitet ISO 9001
Kvalitet ISO 9001
Kvalitet ISO 9001

Top
Tilbage